top of page

GDPR a zpracování osobních údajů

Důležité informace o ochraně osobních údajů podle GDPR

Důležité informace o ochraně osobních údajů podle GDPR

  1. Zpracování osobních údajů

Naše společnost zpracovává osobní údaje v souladu se všemi aplikovatelnými zákony a nařízeními, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud máme k tomu právní důvod, a to zejména:

  • Pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro předcházení nebo řešení sporů v rámci smluvního vztahu.

  • Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účely.

  • Pokud máme oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů, který nepřeváží vaše zájmy, práva a svobody týkající se ochrany osobních údajů.

  1. Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na to, abychom vaše osobní údaje opravili, vymazali nebo omezili jejich zpracování. Můžete také vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a máte právo na přenos vašich osobních údajů jinému správci. Pokud nám dáte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

  1. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Používáme moderní technologie a bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením. Máme také interní pravidla pro ochranu osobních údajů a školíme naše zaměstnance v oblasti ochrany osobních údajů.

  1. Kontakty

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás na následujících kontaktech: info@red-holding.cz

  1. Účinnost

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 1.1.2022

bottom of page